Organisation

Koncernen

Latvian Forest Company AB (publ) är moderbolag och äger 100 procent av alla dotterbolag. De Lettiska bolagen är de som rent formellt förvärvar och äger skogsfastigheter.

En välfungerande lokal organisation finns sedan inledningen av 2010 etablerad för att sköta inköpsprocessen, hantera legala frågor samt sköta den löpande skogsförvaltningen och bokföringen. Personerna besitter för LFC lämplig kompetens inom både skogsområdet och den legala sidan och har en gedigen erfarenhet inom olika former av fastighetsförvärv – främst inom skogssektorn – samt inom skogsförvaltning.
 
Den lettiska organisationen arbetar med en till stor del rörlig ersättning som baseras på antal förvärvade hektar samt på vilka förvaltningsåtgärder som utförs. Ersättningsstrukturen ska motivera till en hög aktivitetsnivå samtidigt som ett långsiktigt ekonomiskt intresse ska gynna aktiviteter som skapar högst avkastning på sikt för aktieägarna.
 

VD på halvtid är sedan februari 2016 Aleksandrs Tralmaks som sedan tidigare är styrelseordförande i Catella Corporate Finance i Riga och har etablerat Catellas verksamheter i alla de tre baltiska länderna. Han har bland annat medverkat vid försäljningen av Lettlands största sågverk samt stora skogsinnehav.

Styrelsen består av Ordföranden Martin Hansson samt ledamöterna Aleksandrs Tralmaks, Anders Nilsson och Andreas Norman. Martin Hansson representerar den största enskilda aktieägaren Galjaden AB. Anders Nilsson var säljare till en av de fastighetsportföljer som förvärvades under våren 2014. Anders har betydande erfarenhet från att bygga upp och förvalta skogsinnehav i både Lettland och Sverige. Andreas Norman har utbildats vid SLU och har bl.a. arbetat för Rusforest och IKEA Industry i Ryssland.

För aktuella aktiekurser och annan information relaterad till aktien, besök Spotlight webbplats.