Investor relationer

Latvian Forest Co har ambitionen att vara aktieägarvänliga och målsättningen är att vara generös med information till aktieägarna. Det är vår uppfattning att aktieägarna och marknaden ska ha tillgång till uppdaterad information om verksamheten, fastighetesinnehav och resultatutveckling på regelbunden basis.

Latvian Forest CO:s B-aktie handlas på Spotlight som är ett värdepappersbolag som driver en handelsplattform (MTF). Spotlight tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Nasdaq OMX Stockholm. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på Spotlight använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på Spotlight går att följa i realtid hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar.

 

 

För aktuella aktiekurser och annan information relaterad till aktien, besök Nordic Growth Market webbplats.