Fastighets innehav

De samlade fastighetsinnehaven uppgick vid utgången av februari 2020 till 3,816 hektar. 2,145 av dessa var skog, 1,670 jordbruksmark och resterande annan mark. Det totala virkesförrådet uppgick efter förvärv och avverkningar till ca. 331,885 kubikmeter. 
 

Markinnehav (ha)

Uppskattat virkesförråd (m3)

Fördelning marktyper

För aktuella aktiekurser och annan information relaterad till aktien, besök Spotlight webbplats.