Årsstämma 2024

Om bolaget

Latvian Forest Company är ett noterat svenskt bolag som förvärvar och förvaltar skogsfastigheter och bedriver skogsbruk i Lettland. Utgångspunkten är tron att skogen är en trygg investering i sig och att skogsbruk är en stabil och värdeskapande verksamhet.
 
De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är eftertraktad tillgång som växer av egen kraft, skapandet av värden för aktieägarna genom aktiv skogsförvaltning, skapandet av värden genom att konsolidera ett större innehav av fastigheter och en tro på en allmän ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter. Expansionen finansieras allt eftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. 
 
Se aktuell aktiekurs, orderdjup och annan information direkt på Aktietorgets hemsida. (klicka på ikonen)

Bolaget bildades 2009 där den initiala finansieringen kom från grundare och närstående. De första fastigheterna förvärvades under inledningen av 2010. Målet är att växa i den takt som tillgången på lämpliga förvärvsobjekt och finansiering medger samt i vilken takt det löpande skogsbruket och förvaltningen kan utvecklas. Under den tid som förflutit sedan Bolaget grundades har en kostnadseffektiv och väl fungerande organisation etablerats som uppvisat en god förmåga att förvärva fastigheter till attraktiva priser och att bedriva en kostnadseffektiv förvaltning.

Verksamheten behöver inte uppnå en viss storlek

Så som verksamheten är uppbyggd och strategin är formulerad behöver inte fastighetsinnehaven i Latvian Forest Co uppnå en viss given volym. Det innehav som finns idag bedöms vara tillräckligt för att över tid kunna generera nog med löpande omsättning i syfte att kunna täcka kostnaderna för den nuvarande expansionsinriktade organisationen. Målet är dock en fortsatt expansion till dess att det inte längre bedöms vara gynnsamt för existerande och nya aktieägare att fortsätta med en förvärvsdriven expansion.
 
Gynnsam marknad
 
Priserna på lettiska skogsfatigheter ligger idag väsentligt under vad som är vanligt i EU och i Sverige. Priset på slutprodukten timmer ligger däremot många gånger i nivå med vad som kan fås på annat håll vilket i sin tur bör sörja för ett lönsamt skogsbruk en god framtida avkastning till låg risk. Många faktorer talar för att förutsättningarna kommer att vara fortsatt gynnsamma för investeringar i Lettiska skogsfastigheter.

För aktuella aktiekurser och annan information relaterad till aktien, besök Nordic Growth Market webbplats.

Om bolaget

Latvian Forest Company är ett noterat svenskt bolag som förvärvar och förvaltar skogsfastigheter och bedriver skogsbruk i Lettland. Utgångspunkten är tron att skogen är en trygg investering i sig och att skogsbruk är en stabil och värdeskapande verksamhet. 

Verksamheten behöver inte uppnå en viss storlek

Så som verksamheten är uppbyggd och strategin är formulerad behöver inte fastighetsinnehaven i Latvian Forest Co uppnå en viss given volym. Det innehav som finns idag bedöms vara tillräckligt för att över tid kunna generera nog med löpande omsättning i syfte att kunna täcka kostnaderna för den nuvarande expansionsinriktade organisationen. Målet är dock en fortsatt expansion till dess att det inte längre bedöms vara gynnsamt för existerande och nya aktieägare att fortsätta med en förvärvsdriven expansion.

Gynnsam marknad

Priserna på lettiska skogsfatigheter ligger idag väsentligt under vad som är vanligt i EU och i Sverige. Priset på slutprodukten timmer ligger däremot många gånger i nivå med vad som kan fås på annat håll vilket i sin tur bör sörja för ett lönsamt skogsbruk en god framtida avkastning till låg risk. Många faktorer talar för att förutsättningarna kommer att vara fortsatt gynnsamma för investeringar i Lettiska skogsfastigheter.

Kontakta oss