News

08
03.2019

Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija

Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA, ett helägt dotterbolag till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag.

Latvian Forest Company AB undertecknar i enlighet med tidigare ingången avsiktsförklaring ett aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija, SIA rörande försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA, innebärande en avyttring av bolagets verksamhet.

Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till ca 16,7 MEUR jämte betalning för aktieägarlån från moderbolaget om ca 7,9 MEUR som framgår från värdet på dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter motsvarande 26,2 MEUR.

Köpeskillingen för aktierna i dotterbolagen beräknas enligt proformabalansräkning uppgå till preliminärt 16,7 MEUR med tillägg av att köparen återbetalar aktieägarelån motsvarande 7,9 MEUR, vilket motsvarar värdet på dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter (26,2 MEUR) minskad med banklån och vissa transaktionskostnader samt justerat med nettorörelsekapitalet. Den slutliga köpeskillingen fastställs senare genom tillträdesbalansräkning.

Eftersom en försäljning av aktierna i dotterbolagen indirekt innebär att bolagets hela verksamhet avyttras kommer frågan om försäljning av dotterbolagsaktierna att underställas aktieägarna på en extra bolagsstämma. Bolagets styrelse kommer de närmaste dagarna att kalla till extra bolagsstämma för beslut i frågan.

Aktieöverlåtelseavtalet är vidare villkorat av att det köpande bolagets styrelse godkänner affären.

Frånträdet av aktierna i de båda dotterbolagen förväntas ske omkring månadsskiftet mars/april 2019.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

alexsandrs.tralmaks@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 08 mars 2019 kl. 11.00 CET.

Om bolaget:

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter

- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning

- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Former CEO and Board member Fredrik Zetterström has called for arbitration against Latvian Forest Company AB.
08.10.2019

LFC informs that its past CEO and board member Fredrik Zetterström has called for arbitration against Latvian Forest Company AB regarding profit sharing corresponding to EUR 378,500. 

Read more
Delårsrapport jan-jun 2019
23.08.2019

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Read more
Record day to receive dividends
01.07.2019

Today, Monday, July 1, 2019, is the record day to receive a dividend. According to a resolution of the Annual General Meeting dividend to the shareholders shall be paid EUR 0.54 per share or a total of EUR 11 075 973. 

Read more
Press release 2019-06-27
28.06.2019

Report from the Annual General Meeting
Latvian Forest Company AB (publ) held the Annual General Meeting on June 27, 2019.

Read more
Annual Report and Consolidated Financial Statements for Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
03.06.2019

Read more
Chairman of the Board Ted Alvenius leaves his post as board member and chairman of Latvian Forest Company AB with immediate effect.
20.05.2019

LFC informs that Chairman of the Board, Ted Alvenius, is of a different opinion than the remaining Board of Directors regarding a transaction involving compensation for value increase in connection with the sale of all shares in the operating subsidiaries.

Read more
Disclosure Notice
16.04.2019

Galjaden Invest AB has increased its holding in Latvian Forest Company AB to 20.03%.

Read more
Press Release - sale of all shares in SIA Latvijas mezu kompanija and Baltic Forest IV SIA.
08.04.2019

Latvian Forest Company has, in accordance with a resolution at the Extraordinary General Meeting on March 27, 2019, completed the sale of all shares in SIA Latvijas mezu kompanija and Baltic Forest IV SIA.

Read more
Disclosure Notice
29.03.2019

Nils Robert Persson has increased his holding in Latvian Forest Company AB.

Read more
NOTICE FROM EXTRAORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING
27.03.2019

Latvian Forest Company AB (publ) held the Extraordinary Annual General Meeting on March 27, 2019. The meeting resolved on the sale of all shares in the operating subsidiaries SIA Latvijas Mezu Kompaniju and Baltic Forest IV SIA to SCA Mezs Latvija, SIA

Read more
Summons to Extraordinary General Meeting of shareholders in Latvian Forest Company AB (publ)
13.03.2019

The shareholders of Latvian Forest Company AB (publ), Reg. No. 556789-0495 ("The Company") are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting of shareholders to be held on Wednesday, March 27, 2019 at 10.00 in Galjaden Fastigheter premises on Linnégatan 18, Stockholm.

Read more
Bokslutskommuniké 2018
22.02.2019

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Read more
Latvian Forest Company signs letter of intent with Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA with a view of selling the entire share capital of all its operating subsidiaries
04.02.2019

Latvian Forest Company AB signs letter of intent with Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA with a view of selling the company’s operations by way of sale of all shares in the operating subsidiaries SIA Latvijas mezu kompanija and Baltic Forest IV, SIA. The total sale price is estimated to 26 000 000 Euro.

Read more
Interim Report January - September 2018
23.11.2018

 • Book value on land and forest assets of 23.840 (21.062) TEUR
 • Owners’ Equity per share was 1,125 (0,979) EUR
 • Property holdings of 10.357 (9.416) hectares
 • Timber volume was 1.016.600 (960.000) cubic meter

Read more
Interim Report January - June 2018
23.08.2018

 • Book value on land and forest assets of 22.137 (20.850) TEUR
 • Owners’ Equity per share was 1,047 (1,068) EUR
 • Property holdings of 9.877 (9.368) hectare
 • Timber volume was 1.034.000 (940.000) cubic meter

Read more
Come follow us on Instagram!
17.08.2018

Come follow us on Instagram

Read more
European Foresters' Orienteering Championships 2018
01.08.2018

We at Latvian Forest Company are proud supporters of orienteering in Latvia.

Read more
Interim Report January - March 2018
24.05.2018

 • Book value on land and forest assets of 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Owners’ Equity per share was 1,034 (1,06) EUR
 • Earnings per share 0,008 (0,0039) EUR
 • Property holdings of 9.665 (9.368) hectare

Read more
Interim Report January - March 2017
22.05.2017

 • Book value on land and forest assets of 20.829,8 (19.228) TEUR
 • Owners’ Equity per share was 1,06 (1,03) EUR
 • Earnings per share was 0,0039 EUR
 • Property holdings of 9.368 (8.590) hectare

Read more
Bronsstädet AB largest shareholder
23.09.2014

Bronsstädet AB (556612-1124) has purchased 1.878.616 B-shares in Latvian Forest Company AB (publ). The ownership, after purchases, corresponds to 14.81 percent of capital and 14.01 percent of votes which makes Bronsstädet AB the largest shareholder in Latvian Forest Co.

Read more
Acquisitions will be completed
04.03.2014

Following the completion of its due diligence analyses, the Latvian Forest Company AB has decided to complete the previously announced acquisitions.

Read more