Lettlands Riksbankschef på besök. Augusti 2014.

I augusti 2014 kom Letllands Riksbankschef, Ilmars Rimsevics, på besök för att orientera sig om hur och varför svenska intressen investerar i lettisk skog. Besöket skedde på de nyförvärvade fastigheterna inom Baltic Forest I.