News

29
06.2020

Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 29 juni 2020 hållit årsstämma.


Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2019. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet och att beslutet att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet var enhälligt.


Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omvälja styrelseledamöterna Martin Hansson, Anders Nilsson, Andreas Norman och Aleksandrs Tralmaks till styrelseledamot. Det beslutades att arvode ska utgå med sammanlagt 200 000 kronor till styrelsens ledamöter, varav 80 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte erhåller ersättning från bolaget.


Stämman beslutade att bolagets vinstmedel, enligt ovan fastställd balansräkning disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon utdelning ej sker avseende räkenskapsåret 2019.
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Årsstämman beslutade om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 840.022,50 Euro och högst 3.360.090,00 Euro.

§ 6. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7.500.000 och högst 30.000.000.


Föreslagen lydelse

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.260.033,75 Euro och högst 5.040.135,00 Euro.
§ 6. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 11.250.000 och högst 45.000.000.För ytterligare information kontakta
Aleksandrs Tralmaks, VD
+371 29203972
info@latvianforest.se
Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
29.06.2020

Read more
Interim report Jan-Mar 2020
25.05.2020

Read more
Arbitration Institute has adjudicated on claims from former CEO Fredrik Zetterström
20.05.2020

Read more
Regarding the company's former CEO Fredrik Zetterström​, the Arbitration is expected to be on May 20, 2020.
28.04.2020

Read more
Year- end report 2019
20.02.2020

Period January-December 2019

 

 • Book value of fixed assets 8,660 (24,574) TEUR
 • Equity amounts to 0,665 (1,145) EUR per share)
 • Property holdings amount to 3,816 (10,452) hectares

Read more
MINUTES HELD AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
20.12.2019

Minutes kept at the Annual General Meeting of Latvian Forest Company AB (publ), org. 556789-0495, at 10.00, Monday, December 16, 2019 in Stockholm.

Read more
INTERIM REPORT JAN-SEP 2019
22.11.2019

 • Equity amounts to EUR 0.604 (1,125) per share
 • Profit after financial items 9,523.4 (2,020.5) TEUR
 • Earnings per share EUR 0.464 (0.099)

Read more
LATVIAN FOREST COMPANY AB HAS SIGNED A PURCHASE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF 3,460 HECTARES OF FOREST AND AGRICULTURAL LAND IN LATVIA.
12.11.2019

Parts of the acquisition have already been taken up and the remaining shall be taken later.

Read more
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
12.11.2019

Shareholders wishing to participate in the Meeting shall be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB ("VPC) and report their participation no later than Wednesday December 11, 2019.

Read more
Former CEO and Board member Fredrik Zetterström has called for arbitration against Latvian Forest Company AB.
08.10.2019

LFC informs that its past CEO and board member Fredrik Zetterström has called for arbitration against Latvian Forest Company AB regarding profit sharing corresponding to EUR 378,500. 

Read more
INTERIM REPORT JAN-JUN 2019
23.08.2019

All shares in the subsidiaries have been sold, leading to a surplus of 10,803 TEUR

 • Equity amounts to EUR 1,154 (0.676) per share
 • Profit after financial items 9,726.4 (18.3) TEUR
 • Earnings per share EUR 0.474 (0.001)

Read more
Record day to receive dividends
01.07.2019

Today, Monday, July 1, 2019, is the record day to receive a dividend. According to a resolution of the Annual General Meeting dividend to the shareholders shall be paid EUR 0.54 per share or a total of EUR 11 075 973. 

Read more
Press release 2019-06-27
28.06.2019

Report from the Annual General Meeting
Latvian Forest Company AB (publ) held the Annual General Meeting on June 27, 2019.

Read more
Annual Report and Consolidated Financial Statements for Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
03.06.2019

Read more
INTERIM REPORT JAN-MAR 2019
24.05.2019

Book value of fixed assets amounts to 24,733.2 (21,924.3) TEUR

 • Equity amounts to 1,117 EUR (1,034) per share
 • Earnings per share -0.028 (0.008) EUR
 • Property holdings amount to 10,614 (9,665) hectares

Read more
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)
23.05.2019

Notice of the Annual General Meeting of Latvian Forest Company AB (publ).

Shareholders of Latvian Forest Company AB (publ), org. No. 556789-0495, (the "Company") is hereby invited to the Annual General Meeting on Thursday, June 27, 2019, at 10:00 a.m. in Galjaden Fastigheter's premises on Linnégatan 18 in Stockholm.

Read more
Chairman of the Board Ted Alvenius leaves his post as board member and chairman of Latvian Forest Company AB with immediate effect.
20.05.2019

LFC informs that Chairman of the Board, Ted Alvenius, is of a different opinion than the remaining Board of Directors regarding a transaction involving compensation for value increase in connection with the sale of all shares in the operating subsidiaries.

Read more
Disclosure Notice
16.04.2019

Galjaden Invest AB has increased its holding in Latvian Forest Company AB to 20.03%.

Read more
Press Release - sale of all shares in SIA Latvijas mezu kompanija and Baltic Forest IV SIA.
08.04.2019

Latvian Forest Company has, in accordance with a resolution at the Extraordinary General Meeting on March 27, 2019, completed the sale of all shares in SIA Latvijas mezu kompanija and Baltic Forest IV SIA.

Read more
Disclosure Notice
29.03.2019

Nils Robert Persson has increased his holding in Latvian Forest Company AB.

Read more
NOTICE FROM EXTRAORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING
27.03.2019

Latvian Forest Company AB (publ) held the Extraordinary Annual General Meeting on March 27, 2019. The meeting resolved on the sale of all shares in the operating subsidiaries SIA Latvijas Mezu Kompaniju and Baltic Forest IV SIA to SCA Mezs Latvija, SIA

Read more
Summons to Extraordinary General Meeting of shareholders in Latvian Forest Company AB (publ)
13.03.2019

The shareholders of Latvian Forest Company AB (publ), Reg. No. 556789-0495 ("The Company") are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting of shareholders to be held on Wednesday, March 27, 2019 at 10.00 in Galjaden Fastigheter premises on Linnégatan 18, Stockholm.

Read more
Latvian Forest Company undertecknar aktieöverlåtelseavtal med SCA Mezs Latvija
08.03.2019

LATVIAN FOREST COMPANY SIGNS SHARE TRANSFER AGREEMENT WITH SCA MEZS LATVIA

Read more
Bokslutskommuniké 2018
22.02.2019

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 24.574 (21.323)TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,145 (1,027) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.452 (9.599) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 1.015.000 (995.160) kubikmeter

Read more
Latvian Forest Company signs letter of intent with Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA with a view of selling the entire share capital of all its operating subsidiaries
04.02.2019

Latvian Forest Company AB signs letter of intent with Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA with a view of selling the company’s operations by way of sale of all shares in the operating subsidiaries SIA Latvijas mezu kompanija and Baltic Forest IV, SIA. The total sale price is estimated to 26 000 000 Euro.

Read more
Interim Report January - September 2018
23.11.2018

 • Book value on land and forest assets of 23.840 (21.062) TEUR
 • Owners’ Equity per share was 1,125 (0,979) EUR
 • Property holdings of 10.357 (9.416) hectares
 • Timber volume was 1.016.600 (960.000) cubic meter

Read more
Interim Report January - June 2018
23.08.2018

 • Book value on land and forest assets of 22.137 (20.850) TEUR
 • Owners’ Equity per share was 1,047 (1,068) EUR
 • Property holdings of 9.877 (9.368) hectare
 • Timber volume was 1.034.000 (940.000) cubic meter

Read more
Come follow us on Instagram!
17.08.2018

Come follow us on Instagram

Read more
European Foresters' Orienteering Championships 2018
01.08.2018

We at Latvian Forest Company are proud supporters of orienteering in Latvia.

Read more
Interim Report January - March 2018
24.05.2018

 • Book value on land and forest assets of 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Owners’ Equity per share was 1,034 (1,06) EUR
 • Earnings per share 0,008 (0,0039) EUR
 • Property holdings of 9.665 (9.368) hectare

Read more
Interim Report January - March 2017
22.05.2017

 • Book value on land and forest assets of 20.829,8 (19.228) TEUR
 • Owners’ Equity per share was 1,06 (1,03) EUR
 • Earnings per share was 0,0039 EUR
 • Property holdings of 9.368 (8.590) hectare

Read more
Bronsstädet AB largest shareholder
23.09.2014

Bronsstädet AB (556612-1124) has purchased 1.878.616 B-shares in Latvian Forest Company AB (publ). The ownership, after purchases, corresponds to 14.81 percent of capital and 14.01 percent of votes which makes Bronsstädet AB the largest shareholder in Latvian Forest Co.

Read more
Acquisitions will be completed
04.03.2014

Following the completion of its due diligence analyses, the Latvian Forest Company AB has decided to complete the previously announced acquisitions.

Read more